'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re:Wniosek o udostępnienie informacji pyblicznej przez HAJNÓWKA

  Hajnówka, dnia 02.03.2017 r.

  Or.1431.7.2017

  W związku z wnioskiem przesłanym dnia 21.02. 2017 r. drogą elektroniczną niżej podaje się informację publiczną wg żądanych pytań:

  1.. W roku 2014 Urząd Gminy otrzymał 31 pisemnych wniosków .

  2.. W roku 2015 Urząd Gminy otrzymał 36 pisemnych wniosków.

  3.. W roku 2016 Urząd Gminy otrzymał 49 pisemnych wniosków.

  4.. W załączeniu przesyłam skan spisu spraw za rok 2014, 2015 i 2016.

  Wójt

  mgr Lucyna Smoktunowicz

  informację wytworzył i udostępnił
  Olga Niczyporuk
  inspektor

  Załączniki

 • Re.wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HAJNÓWKA

  Or.1431.7.2017 Hajnówka, dnia 06.03.2017 r.

  W związku z pismem nr j/w z dnia 02.03.2017 r. przesyłam w załączeniu brakujący spis spraw informacji publicznej pierwszą stronę za rok 2015.

  Pozdrawiam.
  Olga Niczyporuk

  Załączniki