'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez POŚWIĘTNE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Informacja publiczna nt. złożonych wniosków w sprawie informacji publicznnej w latach 2014-2016 przez POŚWIĘTNE

  AG.1431.5.2017
  Poświętne, 24 lutego 2017 r.

  Pani Katarzyna Batko-Tołuć
  Pan Szymon Osowski
  sprawa-2329@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej
  informuję, co następuje:

  1) Urząd Gminy Poświętne w 2014 r. otrzymał 25 pisemnych wniosków o
  udzielenie informacji publicznej (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu).
  2) Urząd Gminy Poświętne w 2015 r. otrzymał 33 pisemne wnioski o
  udzielenie informacji publicznej (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu).
  3) Urząd Gminy Poświętne w 2016 r. otrzymał 36 pisemnych wniosków o
  udzielenie informacji publicznej (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu).

  Przedkładam również rejestr spraw w sprawie udzielenia informacji
  publicznej za lata 2014, 2015, 2016 w postaci skanu.

  Z-ca Wójta

  Alfred Dobrzyński

  Załączniki