'

Instytucja: SIDRA

Monitoring: Samorządy o liczbę wniosków 2017

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIDRA

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21
  lutego 2017 r. w załączeniu przysyłam odpowiedź.

  Z poważaniem,

  Agnieszka Babicz

  Urząd Gminy w Sidrze

  ul. Rynek 5

  16-124 Sidra

  Tel. (85) 722 09 80

  Fax. (85) 722 09 84

  Załączniki

 • RE: Odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej c.d. przez SIDRA

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21
  lutego 2017 r. w załączeniu przysyłam odpowiedź c.d.

  Z poważaniem,

  Agnieszka Babicz

  Urząd Gminy w Sidrze

  ul. Rynek 5

  16-124 Sidra

  Tel. (85) 722 09 80

  Fax. (85) 722 09 84

  Załączniki

 • Odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej c.d. przez SIDRA

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21
  lutego 2017 r. w załączeniu przysyłam odpowiedź c.d.

  Z poważaniem,

  Agnieszka Babicz

  Urząd Gminy w Sidrze

  ul. Rynek 5

  16-124 Sidra

  Tel. (85) 722 09 80

  Fax. (85) 722 09 84

  Załączniki