'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez BŁĘDÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@bledow.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BŁĘDÓW

  Witam,

  Informuję iż Urząd Gminy Błędów nie prowadzi rejestru wniosków o
  udzielenie informacji publicznej, co czyni pytania 4, 5, 6
  niezasadnymi, oraz powoduje iż informacje określone w pkt. 1, 2, 3
  stanowią informacje przetworzone w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
  z dnia 6 września2001r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. z
  2016r. poz. 1764/.

  W związku z powyższym wzywam do wykazania, w jakim zakresieudostępnienie
  powyższych informacji jest szczególnie istotne dlainteresu publicznego.

  Pozdrawiam

  Mariusz Małachowski

  W dniu 2017-02-21 o 21:49, sprawa-2382@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: