'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez NOWE MIASTO n. PILICĄ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <nowemiasto@nowemiasto.pl> o 2017-02-21 21:49

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-02-22 08:44

 • FW: Odpowiedź na udostepnienie informacji publicznej przez NOWE MIASTO n. PILICĄ

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Miasta i
  Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą odpowiada na zadane pytania:

  Urząd w 2014 roku otrzymał 13 wniosków o udostępnienie informacji
  publicznej, w tym 1 wniosek pocztą tradycyjną, 12 wniosków e-mailem.

  Urząd w 2015 roku otrzymał 20 wniosków o udostepnienie informacji
  publicznej, w tym 20 wniosków e-mailem.

  Urząd w 2016 roku otrzymał 29 wniosków o udostepnienie informacji
  publicznej, w tym 6 wniosków pocztą tradycyjną, 23 wnioski e-mailem.

  Ponadto w załączeniu przesyłam spis wniosków o informację publiczną za rok
  2014, 2015, 2016.

  Edyta Staniszewska

  Sekretarz Miasta i Gminy

  Nowe Miasto nad Pilicą

  Załączniki