Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. wniosku oudostępnienieinformacji publicznej z 21-02-2017 r. przez ŁOSICE

  ŁCI.1431.1.2017Szanowni Państwo, Na podstawie § 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.poz. 1764, t. j. z dnia 2016.10.26) Urząd Miasta i Gminy w Łosicach powiadamia o wydłużeniu terminu odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21-02-2017 r. (data wpływu 23-02-2017 r.) z uwagi na obszerny zakres i informacji wymagający sprawdzenia. Informacja zostanie udzielona w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r. z up. Burmistrza Włodzimierz Nowotniak Zastępca Burmistrza --Urząd Miasta i Gminy w Łosicach Łosickie Centrum Informacji INFORM@CJAtel. 83 357 33 25