'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. wniosku o udostępnienie informacji przez NASIELSK

  Witam,
  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21
  lutego br., dotyczący wniosków o udostępnienie informacji publicznej w latach
  2014, 2015 oraz 2016, informuję, iż w roku 2014 do tut. urzędu wpłynęło łącznie
  68 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w roku 2015 wpłynęło 90
  wniosków, zaś w 2016 roku otrzymaliśmy 55 wniosków. Ponadto, w załączeniu
  wysyłam skany przedmiotowych rejestrów wniosków za rok 2014, 2015 i 2016 do
  pobrania. W razie pytań proszę o kontakt pod numerem 23 69 33 051.

  Z poważaniem,
  Marta Paczkowska
  Wydział Administracji i Nadzoru
  Urząd Miejski w Nasielsku
  ul. Elektronowa 3
  05-190 Nasielsk
  tel. 23 69 33 051