'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna 17 przez CIECHANÓW

  WKS.1431.17.2017

  Sz.P. Katarzyna Batko-Tołuć

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22.02.2017 roku dot. rejestru wniosków o informację publicznej informuję, że:

  liczba złożonych do Urzędu Miasta Ciechanów w latach
  2014 - 75 w tym odpowiedzi pocztą - 19,e-mail - 61
  2015- 188 w tym odpowiedzi pocztą - 6, e-mail -182
  2016- 142 w tym odpowiedzi pocztą 10, e-mail - 126

  W załączeniu przekazuję ww. rejestry

  Inspektor

  Olga Zmudczyńska-Pabich

  Wydział Kontaktów Społecznych
  URZĄD MIASTA CIECHANÓW
  PLAC JANA PAWŁA II 6
  06-400 CIECHANÓW
  NIP: 566-00-10-467