'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez SOŃSK

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@sonsk.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOŃSK

  Witam

  SGO.1431.20.2017

  Liczba zarejestrowanych wniosków o udzielenie informacji publicznej w
  2014 roku - 9 szt.

  Liczba zarejestrowanych wniosków o udzielenie informacji publicznej w
  2015 roku - 37 szt.

  Liczba zarejestrowanych wniosków o udzielenie informacji publicznej w
  2016 roku - 96 szt.

  W załączeniu przesyłam Państwu spisy spraw dotyczące udzielonych
  odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, jakie
  wpłynęły do Urzędu Gminy Sońsk w roku 2014, 2015 oraz 2016.

  z poważaniem

  --
  Jerzy Waśniewski
  Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
  Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Inwestycji
  Urzędu Gminy Sońsk
  ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk
  e-mail: j.wasniewski@sonsk.pl
  tel. 516 175 530, (23) 671 38 12