'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@radzynchelminski.eu.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  ---
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

  Or.1431.13.2017.JK

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na poniżysz wniosek uprzejmie informuję, że Urząd Miasta i
  Gminy w Radzyniu Chełmińskim rozpatrzył następującą ilość wniosków o
  udostępnienie informacji publicznej w poszczególnych latach:
  1. w 2014 r. - 48 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  2. w 2015r. - 54 wnioski o udostępnienie informacji publicznej,
  3. w 2016r. - 55 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
  W załączeniu również przesyłam skany zarchiwizowanych spisów spraw za
  w/w lata zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

  Z poważaniem,
  Justyna Krzeszewska
  Podinspektor
  Urząd Miasta i Gminy
  Radzyń Chełmiński

  W dniu 2017-02-21 o 20:31, sprawa-488@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  ---
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

  Załączniki