'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez RADZANÓW

  Radzanów, dn. 07.03.2017 r.

  Urząd Gminy w Radzanowie

  ul. Plac Piłsudskiego 26

  06-540 Radzanów

  Znak sprawy: SG.1431.7.2017.ID

  Pani

  Katarzyna
  Batko - Tołuć

  Szymon
  Osowski

  Członkowie
  zarządu Stowarzyszenia

  Sieć
  Obywatelska

  dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22.02.2017 r.

  Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o
  dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.)
  informuję, że:

  1. Liczba wniosków o informację publiczną w 2014 roku - 35

  2. Liczba wniosków o informację publiczną w 2015 roku - 26

  3. Liczba wniosków o informację publiczną w 2016 roku - 36

  W załączeniu scan rejestrów wniosków o informacje publiczną za 2014, 2015 i
  2016 rok.

  Z poważaniem

  Ilona Dłuzińska

  Sekretarz Gminy