'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez RZECZNIÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <janusz.wlodarski@rzeczniow.pl> o 2017-02-21 21:54

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2017-02-22 07:55

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RZECZNIÓW

  W odpowiedzi na wniosek, informuję, że w roku 2014 wpłyneło do Urzędu Gminy w Rzeczniowie 32 wnioski, w roku 2015 37 wniosków a w roku 2016 45 wniosków. Wnioski wpływały wyłącznie pocztą elektroniczną.
  Ponieważ Urząd nie prowadzi rejestru wiadomości elektronicznych, nie jest możliwe przekazanie w formie skanu lub w formie dokumentu tekstowego. Z treścią wniosków można się zapoznać w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy bezpośrednio w komputerze na który wpływają wiadomości.

  Z poważaniem:
  Janusz Włodarski
  486167050
  janusz.wlodarski@rzeczniow.pl