'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez MAKÓW MAZOWIECKI

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <urzad@makowmazowiecki.pl> o 2017-02-21 21:54

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-02-22 08:19

 • (bez tematu) przez MAKÓW MAZOWIECKI

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 lutego
  2017 r. informuję, że do Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim wpłynęła
  następująca ilość wniosków o udzielenie informacji publicznej:

  . 2014 r. - 32 wnioski;

  . 2015 r. - 33 wnioski;

  . 2016 r. - 63 wnioski.

  Pozdrawiam,

  Natalia Jaskowska

  Wydział Organizacyjno - Administracyjny

  Urząd Miejski w Makowie Mazowiecki
  ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
  tel. 29 71-42-122