'

Instytucja: DOBRE

Monitoring: Samorządy o liczbę wniosków 2017

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez DOBRE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gminadobre.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlon przez DOBRE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gminadobre.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

 • Fwd: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRE

  --- Treść przekazanej wiadomości --
  Dobre 27.02.2017 r.

  Gmina Dobre

  Ul Kościuszki 1

  05-307 Dobre

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.02.2017 r.( data wpływu do urzędu) o
  udzielenie informacji publicznej dotyczącej ilości wniosków które
  wpłynęły o udzielenie informacji publicznej informuję że do Urzędu Gminy
  w roku 2014 wpłynęło -31 wniosków, w tym pocztą5 wniosków i e-mailem 26
  wniosków

  W 2015 rokuwpłynęło 66 wniosków w tympocztą tradycyjną10 wnioskówi
  e-mailem 56 wniosków

  natomiast w roku 2016 wpłynęło 46 wnioskiw tym pocztą tradycyjną6
  wnioski i e-mailem 40 wnioski

  Razem za ten okres wpłynęło143 wniosków.

  Ponadto informuję, że Gmina nie prowadzi rejestru wpływających wniosków
  a powyższe dane są zebrane z poszczególnych stanowisk pracy.

  Z poważaniem

  Iwona Księżpolska- Sekretarz Gminy