'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fw: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŃSK MAZOWIECKI

  IN.1431.13.2017.AW
  Dzień dobry,
  Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 roku (data wpływu do tut. Urzędu 22.02.2017 rok) niniejszym informuję, że:
  Ad. 1) Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną jaką Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki otrzymał w 2014 roku - 36
  Ad. 2) Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną jaką Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki otrzymał w 2015 roku - 42
  Ad. 3) Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną jaką Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki otrzymał w 2016 roku - 57
  W załączeniu przesyłam również spis/rejestr wniosków o informację publiczną za 2014, 2015 oraz 2016 rok.
  Z poważaniem,
  Albert Woźnica
  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
  tel (25) 756 25 38