'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez MŁAWA

  Twoja wiadomość

  Do: info@mlawa.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 21:56

  odczytano w dniu 2017-02-22 08:35.

 • (bez tematu) przez MŁAWA

  ORG.1431.38.2017.MC
  Mława, 08.03.2017 r.

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.02.2017 r. (data wpływu
  22.02.2017r. ) informuję, że Urząd Miasta Mława otrzymał w poszczególnych
  latach następującą liczbę wniosków pisemnych o informacje publiczną:

  W roku 2014 -14 wniosków, w roku 2015 -55 wniosków, w roku 2016 - 48
  wniosków.

  Jednocześnie informuję, ze Urząd nie prowadzi wspólnego rejestru wniosków o
  udostępnienie informacji publicznej, wnioski takie rejestrowane są w
  poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu w kategorii spraw w teczkach
  1431.

  W załączeniu przesyłam dostępne rejestry spraw z komórek organizacyjnych.

  Pozdrawiam

  Magdalena Cecelska

  Główny Specjalista

  Administrator Bezpieczeństwa Informacji

  Urząd Miasta Mława

  ul. Stary Rynek 19

  06-500 Mława

  tel. 23 6546433 wew. 702

  fax 23 6543652

  e-mail: <mailto:magdalena.cecelska@mlawa.pl> magdalena.cecelska@mlawa.pl

  Załączniki