'

Instytucja: ŁYSE

Monitoring: Samorządy o liczbę wniosków 2017

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • UG Łyse - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁYSE

  Łyse, dnia 06.03.2017r.

  Urząd Gminy Łyse
  ul. Ostrołęcka 2
  07-437 Łyse

  SEK.1431.7.2017

  Katarzyna Batko-Tołuć

  Szymon Osowski

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 lutego 2017r. o udostępnienie informacji publicznej informuje, że do Urzędu Gminy Łyse w poszczególnych latach wpłynęły następujące ilości wniosków:

  - w roku 2014 – 44 wnioski

  - w roku 2015 – 30 wniosków

  - w roku 2016 – 43 wnioski

  W załączeniu skany spisu spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej

  Sekretarz Gminy

  /-/ Jarosław Parda