'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TROSZYN

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <gmina@troszyn.pl> o 2017-02-21 21:58

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2017-02-27 09:06

 • Odpowiedź na wniosek o udzielennie informacji publicznej przez TROSZYN

  Troszyn, dnia 2017-03-03
  UG.1431.2.2017
   
   
  Stowarzyszenie
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski 
   
   
  Odpowiadając na  złożony wniosek o udzielnie informacji publicznej w uprzejmie informuję, jak niżej:
  Ad. 1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku  - 28
  Ad.2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku - 36
  Ad.3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku - 53
  Ad.4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok  – przesyłam w załączeniu
  Ad.5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok – przesyłam w załączeniu
  Ad.6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok – przesyłam w załączeniu
   
                                                                                    Małgorzata Płóciennik – sekretarz gminy