'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez MAŁKINIA GÓRNA

  Twoja wiadomość

  Do: poczta@malkiniagorna.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 21:59

  odczytano w dniu 2017-02-22 08:35.

 • (bez tematu) przez MAŁKINIA GÓRNA

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
  informuję:
  Liczba wniosków o informację publiczną:

  2014 - 38

  2015 - 23

  2016 - 25

  2. w załączeniu przesyłam skany spisów spraw z referatów,

  do których wnioski o udostępnienie informacji były dekretowane.

  --------
  Z poważaniem
  Izabela Szymańska
  Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr
  tel.: 29 644 29 89
  e-mail: <mailto:admin@malkiniagorna.pl> iszymanska@malkiniagorna.pl

  Urząd Gminy
  ul. Przedszkolna 1
  07-320 Małkinia Górna
  tel.: 29 644 80 00
  fax: 29 74 55 118
  <http://www.malkiniagorna.pl/> http://www.malkiniagorna.pl
  e-mail: <mailto:poczta@malkiniagorna.pl> poczta@malkiniagorna.pl

  Załączniki