'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓW MAZOWIECKA

  Ostrów Mazowiecka, dn. 8 marca 2017 r.

  RG.1431.11.2017

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 lutego br. (data wpływu do tut. Urzędu)
  informuję, iż:

  1. W 2014 roku Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka otrzymał 53 pisemne
  wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

  2. W 2015 roku Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka otrzymał 56 pisemnych
  wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

  3. W 2016 roku Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka otrzymał 65 pisemnych
  wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

  4. Spis spraw dot. udostępnienia informacji publicznej za rok 2014 w
  załączeniu.

  5. Spis spraw dot. udostępnienia informacji publicznej za rok 2015 w
  załączeniu.

  6. Spis spraw dot. udostępnienia informacji publicznej za rok 2016 w
  załączeniu.

  --

  Pozdrawiam serdecznie,

  mgr Kinga Urbaniak

  Podinspektor ds. Obsługi Rady Gminy

  tel. 29 74 68 600 wew. 50

  Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka

  ul. gen. Władysława Sikorskiego 5

  tel./fax 29 74 68 600

  e-mail: gminaostrowmaz@home.pl

  www.gminaostrowmaz.home.pl