'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez STARY LUBOTYŃ

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@lubotyn.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

 • Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARY LUBOTYŃ

  W związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informuję, że
  udostępnienie informacji (wniosek z dnia 21.02.2017 r.) wymaga przetworzenie
  dużej ilości danych dlatego też informujemy, że odpowiedź na Państwa Wniosek
  zostanie udzielona do dnia 31.03.2017 r.

  Z wyrazami szacunku
  Ewa Świątkowska
  Urząd Gminy
  Stary Lubotyń

 • Fwd: Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARY LUBOTYŃ

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że do
  Urzędu Gminy Stary Lubotyń wpłynęły w nioski w ilości:
  - 2014 r. - 40,
  - 2015 r. -
  - 2016 r - 44.
  Ponad to informuję, że nie prowadzimy rejestru wniosków o informację publiczną.
  Tki rejestr prowadzony jest od 2017 r.

  ------ Oryginalna wiadomość --------
  Od: "swiatkowska@lubotyn.nazwa.pl" <swiatkowska@lubotyn.pl>
  Do: sprawa-2487@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Data: 3 marzec 2017 o 09:07
  Temat: Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  W związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informuję, że
  udostępnienie informacji (wniosek z dnia 21.02.2017 r.) wymaga przetworzenie
  dużej ilości danych dlatego też informujemy, że odpowiedź na Państwa Wniosek
  zostanie udzielona do dnia 31.03.2017 r.

  Z wyrazami szacunku
  Ewa Świątkowska
  Urząd Gminy
  Stary Lubotyń

  ---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
  Od: Urząd Gminy w Starym Lubotyniu <gmina@lubotyn.pl mailto:gmina@lubotyn.pl >
  Data: 3 marca 2017 08:46
  Temat: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Do: evaswiatkowska@gmail.com mailto:evaswiatkowska@gmail.com

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: Tue, 21 Feb 2017 20:59:46 -0000
  Nadawca: sprawa-2487@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  mailto:sprawa-2487@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Odpowiedź-Do: sprawa-2487@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  mailto:sprawa-2487@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Adresat: gmina@lubotyn.pl mailto:gmina@lubotyn.pl

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do
  protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do
  protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
  2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
  2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
  2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o
  udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza
  kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie
  elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony
  prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o
  udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres:
  sprawa-2487@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  mailto:sprawa-2487@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji


  --
  Pozdrawiam
  Ewa Świątkowska