Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez ZARĘBY KOŚCIELNE

  Twoja wiadomość

  Do: ugzar@post.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 21:59

  odczytano w dniu 2017-02-22 07:46.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZARĘBY KOŚCIELNE

  Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych w odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany emailem z dnia 21 lutego 2017 roku.
  Uprzejmie informuję, że :
  Ad1. W 2014 roku 11 wniosków.
  Ad2. W 2015 roku 16 wniosków.
  Ad3. w 2016 roku 24 wnioski.
  Ad4.; Ad5.; Ad6. Rejestry w załączeniu.

  Proszę o wysłanie potwierdzenia otrzymania wiadomości.

  Z poważaniem,
  Joanna Rukat
  Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych

  Załączniki

 • FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZARĘBY KOŚCIELNE

  Załączniki