'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna przez JÓZEFÓW

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że do Urzędu Miasta Józefowa w latach 2014-2016 wpłynęło 258 wniosków o udzielenie informacji publicznej, z czego:
  1. w 2014 r. wpłynęły 84 wnioski (57 e-mail; 27 poczta tradycyjna),
  2. w 2015 r. wpłynęło 75 wniosków (51 e-mail; 24 pocztą tradycyjną),
  3. w 2016 r. wpłynęło 99 wniosków (56 e-mail; 43 pocztą tradycyjną).

  Jednocześnie informuję, ze w Urzędzie Miasta Józefowa nie jest prowadzony centralny rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej.

  Z poważaniem
  Krystyna Wasilewska

  Krystyna Wasilewska

  Sekretarz

  Urząd Miasta Józefów

  ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów

  Budynek A, pok. 128

  Tel.: (22) 779 00 45

  e-mail: wasilewska@jozefow.pl

  Urząd Miasta Józefowa

  ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów

  Tel.: (22) 779 00 00, Fax: (22) 779 00 15

  Załączniki