'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez KOŁBIEL

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina_kolbiel@wp.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 21.02.2017 przez KOŁBIEL

  W załączeniu odpowiedź na wniosek wraz załącznikiem.

  Paweł Całka

  insp. ds obsługi rady gminy i archiwum

  Urząd Gminy w Kołbieli

 • Fwd: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie inform. publicznej z dn. 21.02.17 przez KOŁBIEL

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie inform. publicznej z dn.
  21.02.17
  Data: Fri, 17 Mar 2017 16:05:57 +0100
  Nadawca: Rada Gminy Kołbiel <rada.gminy@kolbiel.pl>
  Odpowiedź-Do: rada.gminy@kolbiel.pl
  Firma/Organizacja: kolbiel-rada.gminy
  Adresat: sprawa-2494@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  z dn. 21.02.2017 r wraz z załącznikiem.

  Pozdrawiam

  Paweł Całka

  insp. ds obsługi rady gminy i archiwum

  UG Kołbiel

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŁBIEL

  W załączeniu przesyłamy powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do
  załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

  z poważaniem

  Ewa Mazek

  Zastępca Wójta

  W dniu 2017-02-21 o 22:00, sprawa-2494@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie inform. publicznej z dn. 21.02.17 przez KOŁBIEL

  W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  z dn. 21.02.2017 r wraz z załącznikiem.

  Pozdrawiam

  Paweł Całka

  insp. ds obsługi rady gminy i archiwum

  UG Kołbiel