'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na informację publiczną z dnia 21.02.2017 przez DROBIN

  Dzień dobry,

  Przesyłam odpowiedź na wniosek udostępnienia informacji publicznej z
  dnia 21.02.2017 roku.

  Odpowiadam:

  W 2014 roku urząd otrzymał 102 wnioski o udostępnienie informacji
  publicznej

  W 2015 roku urząd otrzymał 32 wnioski o udostępnienie informacji publicznej

  W 2016 roku urząd otrzymał 60 wniosków o udostępnienie informacji
  publicznej

  W załączniku przesyłam skan rejestrów informacji publicznej za
  poszczególne lata 2014 , 2015 oraz 2016

  Pozdrawiam

  --
  Łukasz Ciarkowski
  Urząd Miasta i Gminy Drobin
  Tel.: +48 (24) 260-10-62 wew. 113
  e-mail: l.ciarkowski@drobin.pl
  www.drobin.pl