'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku 4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-2512@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MAŁA WIEŚ

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@malawies.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-09-06 18:17

  odczytano w dniu 2018-09-07 07:40.

 • Odpowiedź na informacje publiczną OR.1431.105.2018 przez MAŁA WIEŚ

  Mała Wieś, dnia 21.09.2018r.

  OR.1431.105.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  sprawa-2512@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  <mailto:sprawa-2512@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  06.09.2018 r., doręczony drogą poczty elektronicznej w dniu 07.09.2018 r.,
  zgodnie z treścią ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
  informacji publicznej (t.j.Dz.U.2016.poz.1764), udzielamy informacji zgodnie
  z treścią wniosku:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem,
  pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku

  Odpowiedź: 186 wniosków.

  2. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem,
  pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku

  Odpowiedź: 106 wniosków.

  3. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem,
  pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku

  Odpowiedź: 121 wniosków.

  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
  publiczną za 2014 rok.

  Odpowiedź: W załączeniu skan rejestru wniosku za 2014 rok

  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
  publiczną za 2015 rok.

  Odpowiedź: W załączeniu skan rejestru wniosku za 2015 rok

  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację
  publiczną za 2016 rok.

  Odpowiedź: W załączeniu skan rejestru wniosku za 2016 rok

  Wójt Gminy Mała Wieś

  /-/ Zygmunt Wojnarowski

  Otrzymują:

  1. Adresat

  2. a/a