'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez STARA BIAŁA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@starabiala.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 22:02

  odczytano w dniu 2017-02-22 08:26.

 • FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA BIAŁA

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej zawarty we
  wiadomości e-mail z dnia 21 lutego 2017 r. uprzejmie informuję, że Urząd
  Gminy Stara Biała w:

  1. 2014 roku otrzymał 52 wnioski o udostępnienie informacji publicznej,
  2. 2015 roku otrzymał 49 wniosków o udostępnienie informacji
  publicznej,
  3. 2016 roku otrzymał 48 wniosków o udostępnienie informacji
  publicznej.

  W załączeniu przesyłam spisy wniosków złożonych w Urzędzie w 2014, 2015 i
  2016 roku. Spisy te zostały poddane niezbędnej anonimizacji danych osób
  fizycznych.

  Biała, dn. 22.02.2017 r.

  SO.1431.11.2017

  z up. Wójta

  Aleksandra Cylińska

  Sekretarz Gminy Stara Biała

  ----------------------------------------------------------------------------
  ------------

  Adrian Portalski
  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  tel. 24 366-87-23, fax 24 365-61-65
  <mailto:a.portalski@starabiala.pl> a.portalski@starabiala.pl
  <http://www.starabiala.pl/> www.starabiala.pl