'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Rejestr wniosków o udost. informacji punl. 2015r. przez BORKOWICE

  Pani Katarzyna Batko-Tołuć
  Pan Szymon Osowski
  W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostepnienia informacji publicznej z dnia
  21 lutego 2017r. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.
  z 2015 poz.2058 ze zm.) Wójt Gminy Borkowice, ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42,
  26-422 Borkowice przesyła w załączeniu pliki zawierające rejestry wniosków o
  udostepnienie informacji publicznej za 2014, 2015 i 2016r. Jednocześnie
  informujemy, że wpłynęła następująca liczba wniosków:
  Rok 2014 - 44,
  Rok 2015 - 30,
  Rok 2016-36.
  Zup. Wójta -Sławomir Tamioła -Sekretarz Gminy
  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
  lub łączami):

  Rejestr wniosków o udost. informacji punl. 2015r.