'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ODRZYWÓŁ

  W dniu 2017-02-21 o 22:05, sprawa-2535@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  Dzień Dobry

  W związku z licznymi obowiązkami związanymi z realizacja projektów,
  odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona do dnia 10.03.2017r.

  Z poważaniem

  Sekretarz Gminy

  Genowefa Pogorzała

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ODRZYWÓŁ

  W dniu 2017-02-21 o 22:05, sprawa-2535@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  Dzień Dobry

  Urząd Gminy w Odrzywole w załączeniu przesyła skany Rejestru wniosków za
  lata 2014-2016 stanowiące odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 21.02.2017r.

  Zgodnie z w/w Rejestrem wnioski zostały złożone w niżej wymieniony sposób;

  2014r. 2015r. 2016r.

  droga pocztową - 8
  2 1

  do protokołu - 3
  2 0

  e-mail - 9
  11 12

  W latach 2014-2016 nie udostępniano Rejestru wniosków w ramach dostępu
  do informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Sekretarz Gminy

  Genowefa Pogorzała

  Załączniki