'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez RUSINÓW

  UG.Org1431.14.2017

  Dzień dobry!

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21
  lutego 2017 roku (data wpływu: 27.02.2017r.) w sprawie liczby wniosków o
  udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, iż:

  1. W roku 2014 Urząd Gminy Rusinów otrzymał 42 wnioski o UIP

  2. W roku 2015 UG Rusinów otrzymał 30 wniosków o UIP.

  3. W roku 2016 UG Rusinów otrzymał 36 wniosków o udostępnienie
  informacji publicznej.

  W załączeniu, zgodnie do pkt 4-6 wniosku, przesyłam skan rejestru wyżej
  wspominanych wniosków.

  Pozdrawiam,

  Paulina Oracz

  Sekretariat UG Rusinów

  ul. Żeromskiego 4

  26-411 Rusinów