'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane / Displayed:Wniosek o udostępnienie in przez WIENIAWA

  Twoja wiadomość została wyświetlona 2017-02-22 15:23:12

  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Czas dostarczenia: 2017-02-21 22:05:51
  Odbiorca: ug_wieniawa@interia.pl

  --

  Your message was displayed on 2017-02-22 15:23:12

  Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Delivery time: 2017-02-21 22:05:51
  Recipient: ug_wieniawa@interia.pl

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIENIAWA

  Szanowni Państwo,

  W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 lutego
  2017 roku wskazuję, iż żądana informacja jest informacją przetworzoną, a zatem
  na podstawie art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej wzywam do wskazania szczególnej istotności dla interesu
  publicznego w uzyskaniu informacji publicznej, której dotyczy wniosek.

  z
  poważaniem

  Krystyna
  Żurowska

  Zastępca
  Wójta