'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez ZBUCZYN

  OA. 1431.2.2017

  Odpowiadając na pytania zawarte we wniosku o udostępnienie informacji
  publicznej złożonego mailem w dniu 21 lutego 2017 r. do Urzędu Gminy
  Zbuczyn informuję:
  Adn. 1. W 2014 r. do Urzędu Gminy Zbuczyn wpłynęło 14 wniosków o
  udzielenie informacji publicznej.
  Adn.2. W 2015 r. do Urzędu Gminy Zbuczyn wpłynęło 12 wniosków o udzielenie
  informacji publicznej.
  Ad. 3.W 2016 r. do Urzędu Gminy Zbuczyn wpłynęło 13 wniosków o udzielenie
  informacji publicznej.

  Adn 4, 5,6. W załączeniu przesyłam skany spisu spraw dotyczących wniosków o
  udzielenie informacji publicznej za: 2014 rok, 2015 rok, 2016 rok.

  Maria Konstańczuk
  Sekretarz Gminy Zbuczyn
  ul. Jana Pawła II 1

 • uzupełnienie załączników do poprzedniego meila przez ZBUCZYN

  OA. 1431.2.2017

  Odpowiadając na pytania zawarte we wniosku o udostępnienie informacji
  publicznej złożonego mailem w dniu 21 lutego 2017 r. do Urzędu Gminy
  Zbuczyn informuję:
  Adn. 1. W 2014 r. do Urzędu Gminy Zbuczyn wpłynęło 14 wniosków o
  udzielenie informacji publicznej.
  Adn.2. W 2015 r. do Urzędu Gminy Zbuczyn wpłynęło 12 wniosków o udzielenie
  informacji publicznej.
  Ad. 3.W 2016 r. do Urzędu Gminy Zbuczyn wpłynęło 13 wniosków o udzielenie
  informacji publicznej.

  Adn 4, 5,6. W załączeniu przesyłam skany spisu spraw dotyczących wniosków o
  udzielenie informacji publicznej za: 2014 rok, 2015 rok, 2016 rok.

  Maria Konstańczuk
  Sekretarz Gminy Zbuczyn
  ul. Jana Pawła II 1

 • FW: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZBUCZYN

  Joanna Skolimowska - Szpura

  Sekretarz Gminy Zbuczyn

  --------------------------------

  Urząd Gminy Zbuczyn

  ul. Jana Pawła II 1

  08-106 Zbuczyn

  tel. 25-641 63 90 wew.16