Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAZANÓW

  Dzień dobry,

  Gmina Kazanów w odpowiedzi na Państwa wniosek przekazuje informacje:

  Ad 1- Liczba wniosków 1
  Ad 2 - Liczba wniosków 39
  ad 3 - Liczba wniosków 45

  Ad 4,5,6 - Złożone wnioski dotyczyły w większości następujących spraw
  - udzielenia informacji w zakresie odbioru, usuwania i unieszkodliwienia
  odpadów, ochrony powietrza, usuwania azbestu, zakupu mebli, artykułów biurowych
  i sprzętu informatycznego, bezdomności zwierząt, gospodarki wodno-ściekowej,
  zagospodarowania przestrzennego, publikacji w BIP, budżetu obywatelskiego,
  przesyłania materiałów w zakresie działalności dziennikarskiej, zatrudnienia
  radcy prawnego, bezpieczne oprogramowanie.

  Pozdrawiam