'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez POLICZNA

  Policzna, dn.06.03.2017r.

  UGS.1431.1.2017

  Nr sprawy - 2554

  Odpowiadając na wniosek o informacje publiczną Urząd
  Gminy Policzna informuje o ilości otrzymanych wniosków pisemnych :

  1. rok 2014 - 29 wniosków

  2. rok 2015 - 31 wniosków

  3. rok 2016 - 37 wniosków.

  Ponadto informujemy, że udostępnienie ewidencji, spisu,
  rejestru wniosków nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy z
  dnia

  6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.z 2016 r. ,
  poz. 1764).

  Jednocześnie informujemy, że Gmina Policzna nie prowadzi
  ewidencji, spisu czy rejestru wniosków, gdyż żaden przepis prawa nie
  nakłada na nią takich obowiązków.

  Z poważaniem

  Teresa Marszałek

  Sekretarz Gminy