'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez GOZDOWO

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 lutego
  2017r., w załączeniu przesyłam skan Rejestru wniosków o udzielenie
  informacji publicznej za 2014 rok oraz wersje elektroniczne Rejestru o
  udzielenie informacji publicznej za 2015 i za 2016 rok.

  Z poważaniem

  Kolankiewicz Ewa

  -------------------------------------------

  Ewa Kolankiewicz

  Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, Rady Społecznej SPZOZ, Biuletynu
  Informacji Publicznej, MRG

  Urząd Gminy w Gozdowie

  ul. Krystyna Gozdawy 19

  09-213 Gozdowo

  tel. 24 364-48-39

  e-mail: ekolankiewicz@gozdowo.eu

  www.gozdowo.eu