'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MOCHOWO

  Mochowo, 28 luty 2017 rok

  Or.1431.12.2017

  odpowiadając na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję jak niżej
  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  w 2014 roku otrzymaliśmy łącznie 28 wniosków, w tym:
  26 wniesionych droga elektroniczną - e-mailem,
  2 wnioski droga tradycyjną.

  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  w 2015 roku do Urzędu Gminy wpłynęło łącznie 37 wniosków, w tym:
  28 drogą elektroniczną - e-mailem
  9 pocztą tradycyjną.

  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  w 2016 roku do UG w Mochowie złożone zostały 53 wnioski, w tym:
  pocztą elektroniczną - 45 wniosków,
  pocztą tradycyjną, w tym złożone w kancelarii ogólnej urzędu - 7 wniosków,
  jeden wniosek został przyjęty ustnie do protokołu.

  W załączeniu przesyłam

  spis wniosków o informację publiczną za rok 2014, 2015 i 2016 w pliku PDF.

  Dariusz Lazarowski
  Sekretarz Gminy

  Dnia Wtorek, 21 Lutego 2017 22:07 <sprawa-2560@fedrowanie.siecobywatelska.pl> napisał(a)