'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez STARE BABICE

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@stare-babice.waw.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 22:07

  odczytano w dniu 2017-02-22 09:05.

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez STARE BABICE

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@stare-babice.waw.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 22:07

  odczytano w dniu 2017-02-22 09:03.

 • FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARE BABICE

  Pani Katarzyna Batko-Tołuć i Pan Szymon Osowski
  - członkowie zarządu Stowarzyszenia .... (niestety nam nie przedstawionego).

  Odpowiadając na Państwa wniosek uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Stare Babice udzielił informacji publicznej:
  w 2014r na 43 wnioski,
  w 2015 r na 39 wniosków
  w 2016 r. na 50 wniosków.

  Pozdrawiam

  Wiesława Wojtachnio
  Sekretarz Gminy Stare Babice

  Urząd Gminy Stare Babice
  ul. Rynek 32
  05-082 Stare Babice
  tel.: +48 22 722 92 49
  www.stare-babice.waw.pl

  Pomyśl o środowisku! Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to konieczne.
  Think about the environment! Do not print this mail unless necessary.