'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZWOLEŃ

  Urząd Miejski w Zwoleniu uprzejmie informuje, iż nie dochowa terminu
  udostępnienia spisu wniosków o informację publiczną z uwagi na
  dokonywanie aktualizacji ewidencji ich wpływu.

  W związku z tym prosimy o przedłużenie terminu do 15.03.2017 r.

  Sekretarz Urzędu Miejskiego w Zwoleniu
  Jan Nowakowski

  W dniu 2017-02-21 o 22:07, sprawa-2566@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

 • Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZWOLEŃ

  Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej, treść w załączniku.

  Jan Nowakowski- Sekretarz Gminy

  Urząd Miejski w Zwoleniu

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: Tue, 14 Mar 2017 13:25:37 +0100
  Nadawca: sekretariat@zwolen.pl
  Odpowiedź-Do: sekretariat@zwolen.pl
  Firma/Organizacja: Urząd Miejski w Zwoleniu
  Adresat: sekretarz@zwolen.pl

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: Tue, 21 Feb 2017 21:07:45 -0000
  Nadawca: sprawa-2566@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Odpowiedź-Do: sprawa-2566@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Adresat: sekretariat@zwolen.pl

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres:sprawa-2566@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji