'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez WĘGRÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@wegrow.com.pl> o 2017-02-21 22:07

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-02-22 08:17

 • Re: Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĘGRÓW

  W nawiązaniu do otrzymanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
  niniejszym informuję, że:
  Ad.1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
  tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku - 15
  Ad.2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
  do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku - 65
  Ad.3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
  do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku - 60
  Ad.4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
  2014 rok - w załączeniu
  Ad.5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
  2015 rok - w załączeniu
  Ad. 6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za

  2016 rok - w załączeniu

  Pozdrawiam

  Anna Kalicka
  Sekretarz Miasta
  Urząd Miejski w Węgrowie
  ul. Rynek Mariacki 16
  tel. 25 792 23 26 w. 113

  Załączniki