'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej - Gmina Bieżuń przez BIEŻUŃ

  Bieżuń, dnia 01.03.2017r.
  KD. 1431.8.2017

  Pani
  Katarzyna Batko-Tołuć

  Pan
  Szymon Osowski

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2017 roku o udostępnienie
  informacji publicznej, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń informuje iż:

  1. w 2014 roku Urząd Miasta i Gminy Bieżuń otrzymał – 44 wnioski o
  udostępnienie informacji publicznej.
  2. w 2015 roku Urząd Miasta i Gminy Bieżuń otrzymał – 38 wniosków o
  udostępnienie informacji publicznej.
  3. W 2016 roku Urząd Miasta i Gminy Bieżuń otrzymał – 41 wniosków o
  udostępnienie informacji publicznej.
  4. W załączeniu przesyła rejestr wniosków o udzielenie informacji
  publicznej za 2014 rok.
  5. W załączeniu przesyła rejestr wniosków o udzielenie informacji
  publicznej za 2015 rok.
  6. W załączeniu przesyła rejestr wniosków o udzielenie informacji
  publicznej za 2016 rok.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości

  --
  Pozdrawiam Milena Ulaszewska

  Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
  ul. Warszawska 2
  09-320 Bieżuń
  tel. 23/657 80 56 wew. 20
  fax. 23/657 80 39