'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie przez GRĘBKÓW

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: gmina@grebkow.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłane: 2017-02-21 21:07

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
  wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
  gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRĘBKÓW

  Dzień Dobry!
  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie liczby wniosków jakie wpłynęły do Urzędu Gminy Grębków z zapytaniem w trybie art. 61 Konstytucji RP uprzejmie informuję, że :
  1/ w 2014 r. wpłynęło 36 ,
  2/ w 2015 r. wpłyneło 35,
  3/ w 2016 r. wpłynęło 45.
  Gmina nie prowadzi ewidencji/spisu rejestru wniosków o infromację publiczną( ustawa nie nakazuje).
  Pozdrawiam
  Ewa Trojanowska
  Sekretarz Gminy Grębków