'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez SOCHACZEW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@sochaczew.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 22:07

  odczytano w dniu 2017-02-22 08:36.

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOCHACZEW

  Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przekazujemy poniżej dane:

  Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu), jakie otrzymał urząd:

  W 2014 roku: 55 wniosków
  W 2015 roku: 64 wniosków
  W 2016 roku: 54 wnioski

  Urząd nie prowadzi elektronicznej ewidencji/rejestru wniosków o informację publiczną. Wnioski te są przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, ich wykaz jest spisem spraw w teczce przedmiotowej.

  Z poważaniem,
  Anna Chlebowska
  Wydział Sekretarza Miasta
  UM Sochaczew