'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez ŁOCHÓW

  Szanowna Pani,

  w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 22 lutego 2017 roku dotyczący
  udostepnienia informacji publicznej, niniejszym przekazuję poniższe
  informacje.

  Odnośnie informacji o liczbie wniosków o udzielenie informacji publicznej
  skierowanych do tutejszego urzędu, informuję iż ilość wniosków w
  poszczególnych latach kształtowała się następująco:

  - 2010 rok: 4 wnioski z prośbą o udostępnienie informacji publicznej;

  - 2011 rok: 7 wnioski z prośbą o udostępnienie informacji publicznej;

  - 2012 rok: 13 wnioski z prośbą o udostępnienie informacji publicznej;

  - 2013 rok: 19 wnioski z prośbą o udostępnienie informacji publicznej;

  - 2014 rok: 21 wnioski z prośbą o udostępnienie informacji publicznej;

  - 2015 rok: 37 wnioski z prośbą o udostępnienie informacji publicznej;

  - 2016 rok: 43 wnioski z prośbą o udostępnienie informacji publicznej.

  W 2014 i 2015 roku odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji
  publicznej udzielane były w ramach poszczególnych działów, w związku z czym
  nie posiadamy odrębnego rejestru.

  Z wyrazami szacunku

  Anna Kaszuba

  Biuro Burmistrza Łochowa

  tel: (25) 643-78-06

  Załączniki