'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez MIEDZNA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <agorczyca0@poczta.onet.pl> o 2017-02-21 22:08

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2017-02-22 07:30

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: IMG_20170224_0001 przez MIEDZNA

  SG.1431.2.2017
  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017r. Urząd Gminy w Miedznie informuje:
  1. W 2014r. liczba wniosków o informację publiczną wyniosła 37.
  2. W 2015r. liczba wniosków o informacje publiczną wyniosła 49.
  3. W 2016r. liczba wniosków o informację publiczną wyniosła 25.
  W załączeniu przesyłam skan spisów spraw z lat 20142016.
  Sekretarz Gminy
  Anna Gorczyca
  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):
  IMG_20170224_0001