'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Gm Jedlinsk - udostępnienie informacji publicznej na wniosek otrzymany dnia 21.02.2017r. przez JEDLIŃSK

  Grzegorz Walczak

  Urząd Gminy Jedlińsk

  Ul. Warecka 19

  26-660 Jedlińsk

  Pani Katarzyna Batko-Tołuć

  Pan Szymon Osowski

  Stowarzyszenie


  <https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact
  =8&ved=0ahUKEwj2wPj4ysHSAhVGEpoKHYIhAjgQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Ffedrowanie
  .siecobywatelska.pl%2F&usg=AFQjCNHykAYRg5e7VVLcAZRJuHbaPywIpw> Sieć
  Obywatelska Watchdog

  W odpowiedzi na wniosek przesłany pocztą elektroniczną 21.02.2017r. o
  udostępnienie informacji publicznej w formie informacji przesłanej pocztą
  elektroniczną na adres sprawa-2591@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  <mailto:sprawa-2591@fedrowanie.siecobywatelska.pl> który to wniosek został
  przysłany na adres mailowy w trybie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 września
  2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz.
  1198 z późn. zm.)oraz na podstawie art. 61 Konstytucji RP o udzielenie
  informacji publicznej w zakresie wskazanym we wniosku - w załączeniu
  przesyłam odpowiedź skan plik PDF - zawierającą żądaną informację publiczną.

  G. Walczak