'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane / Displayed:Wniosek o udostępnienie in przez WIERZBNO

  Twoja wiadomość została wyświetlona 2017-02-22 09:39:27

  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Czas dostarczenia: 2017-02-21 22:08:45
  Odbiorca: ugwierzbno@interia.pl

  --

  Your message was displayed on 2017-02-22 09:39:27

  Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Delivery time: 2017-02-21 22:08:45
  Recipient: ugwierzbno@interia.pl

 • Re: Wniosek oudostępnienieinformacji publicznej przez WIERZBNO

  Wierzbno, dnia 02.03.2017 r.Urząd Gminy w WierzbnoWierzbno 9007-111 WierzbnoOR.1431.13.2017Katarzyna Batko-TołućSzymon OsowskiCzłonkowie ZarząduW odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, iż Urząd Gminy w Wierzbnie otrzymał:w 2014 roku - 48 wniosków o udostępnienie informacji publicznejw 2015 roku - 44 wnioski o udostępnienie informacji publicznejw 2016 roku - 57 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.W załączeniu przesyłam rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej za lata 2014-2016.Z poważaniem,Monika GrabowskaSekretariat--Urząd Gminy w WierzbnieWierzbno 9007-111 Wierzbnotel. 25 7934495