'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez PUSZCZA MARIAŃSKA

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@puszcza-marianska.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 22:08

  odczytano w dniu 2017-02-22 08:19.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez PUSZCZA MARIAŃSKA

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji nt. liczby wniosków o
  udostępnienie informacji publicznej jaką Urząd Gminy Puszcza Mariańska otrzymał
  w latach 2014-2016, informuję co następuje:
  - w 2014 r. do Urzędu wpłynęły 23 wnioski,
  - w 2015 r. wpłynęło 59 wniosków
  - a w 2016 r. było ich 51.
  W załączniku przekazuję skany spisów spraw z poszczególnych stanowisk pracy
  odpowiadających na wnioski o udostępnienie informacji publicznej. W Urzędzie
  Gminy Puszcza Mariańska nie prowadzono centralnej ewidencji takich wniosków.

  Wioleta Malowaniec
  Sekretarz Gminy
  Urząd Gminy Puszcza Mariańska
  ul. S. Papczyńskiego 1
  96-330 Puszcza Mariańska
  tel. 46 8318151

  Załączniki