'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOKOŁÓW PODLASKI

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), w odpowiedzi
  na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22.02.2017 r.,
  informuję:

  Ad 1: 34
  Ad 2: 36
  Ad 3: 36

  Ad 4, 5, 6: Skany rejestrów w załączniku.

  --
  Z poważaniem,
  Piotr Miller

  Insp. d/s promocji, rozwoju i informacji
  Urząd Miasta Sokołów Podlaski
  ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski
  tel. (25) 7817518, GSM 508187502
  p.miller@sokolowpodl.pl
  http://sokolowpodl.pl

  Załączniki

 • Zaproszenie od użytkownika Piotr Miller czeka na Twoją odpowiedź przez SOKOŁÓW PODLASKI

  Witaj ,

  Piotr Miller chce nawiązać kontakt na LinkedIn Jak chcesz odpowiedzieć?

  Zaakceptuj: https://www.linkedin.com/comm/start/accept-invitation?sharedKey=RkIQsvbW&invitationId=6381124576734179358&trk=eml-email_first_guest_reminder_02-hero-11-accept_text&trkEmail=eml-email_first_guest_reminder_02-hero-11-accept_text-null-%7Eglr11r%7Ejf29s0rx%7Eze-ssuw-start%7Esignup%7Ewarm&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_first_guest_reminder_02%3B9rHMu029QYWUgbU5do754A%3D%3D

  Wyświetl profil użytkownika Piotr Miller: https://www.linkedin.com/comm/in/piotr-miller-70081315b?trk=eml-email_first_guest_reminder_02-hero-2-prof%7Ename&trkEmail=eml-email_first_guest_reminder_02-hero-2-prof%7Ename-null-%7Eglr11r%7Ejf29s0rx%7Eze-null-neptune%2Fprofile%7Evanity%2Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_first_guest_reminder_02%3B9rHMu029QYWUgbU5do754A%3D%3D

  .....................................

  Zrezygnuj: https://www.linkedin.com/e/v2?e=-glr11r-jf29s0rx-ze&t=lun&midToken=AQFmrFVhGEd36Q&ek=email_first_guest_reminder_02&li=8&m=unsub&ts=unsub&loid=AQGwvMzhZ9ZjMgAAAWJNanINo0Bwk1OA1fdstdRKkdMD-lDXb-tzvYEidwkq59ZIDiEXBSL-_TvI7vjseunh3oiWI2t83B37ohq8_ptXnn_Um6VRsUhqiiWVDjfAAUwg9KUUuA&eid=-glr11r-jf29s0rx-ze

  Pomoc: https://www.linkedin.com/e/v2?e=-glr11r-jf29s0rx-ze&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_first_guest_reminder_02%3B9rHMu029QYWUgbU5do754A%3D%3D&a=customerServiceUrl&ek=email_first_guest_reminder_02&li=7&m=footer&ts=help&articleId=67

  Otrzymujesz wiadomości e-mail Przypomnienie o zaproszeniu. LinkedIn wykorzysta Twój adres e-mail, aby wysłać sugestie swoim członkom przez funkcje, takie jak Osoby, które możesz znać.

  Ta wiadomość e-mail została wysłana na adres sprawa-2617@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

  © 2018 LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2. LinkedIn jest oficjalną nazwą firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company. LinkedIn i logo LinkedIn są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy LinkedIn.

 • Zaproszenie od użytkownika Piotr Miller czeka na Twoją odpowiedź przez SOKOŁÓW PODLASKI

  https://www.linkedin.com/comm/start/accept-invitation?sharedKey=RkIQsvbW&invitationId=6381124576734179358&trk=eml-email_second_guest_reminder_02-hero-11-accept_text&trkEmail=eml-email_second_guest_reminder_02-hero-11-accept_text-null-%7Eglr11r%7Ejfd7q9ff%7Ean-ssuw-start%7Esignup%7Ewarm&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_second_guest_reminder_02%3B2jGRsUXBRgeGBj7rH7ENog%3D%3D

  https://www.linkedin.com/comm/in/piotr-miller-70081315b?trk=eml-email_second_guest_reminder_02-hero-2-prof%7Ename&trkEmail=eml-email_second_guest_reminder_02-hero-2-prof%7Ename-null-%7Eglr11r%7Ejfd7q9ff%7Ean-null-neptune%2Fprofile%7Evanity%2Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_second_guest_reminder_02%3B2jGRsUXBRgeGBj7rH7ENog%3D%3D

  .....................................

  Zrezygnuj: https://www.linkedin.com/e/v2?e=-glr11r-jfd7q9ff-an&t=lun&midToken=AQFmrFVhGEd36Q&ek=email_second_guest_reminder_02&li=8&m=unsub&ts=unsub&loid=AQHD3J9GPQhQsQAAAWJ1Sohu4LqYQAQ9hiwCigJNGLdsGJqqU5LZ0ylcoUBJmPEUwCGl-QcVYYkq6IczLoWIhMqQprKgwmXg2laO5BAGA94UD9S_Oo_WSxFZzdY35jZzKnZeow&eid=-glr11r-jfd7q9ff-an

  Pomoc: https://www.linkedin.com/e/v2?e=-glr11r-jfd7q9ff-an&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_second_guest_reminder_02%3B2jGRsUXBRgeGBj7rH7ENog%3D%3D&a=customerServiceUrl&ek=email_second_guest_reminder_02&li=7&m=footer&ts=help&articleId=67

  Otrzymujesz wiadomości e-mail Przypomnienie o zaproszeniu. LinkedIn wykorzysta Twój adres e-mail, aby wysłać sugestie swoim członkom przez funkcje, takie jak Osoby, które możesz znać.

  Ta wiadomość e-mail została wysłana na adres sprawa-2617@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

  © 2018 LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2. LinkedIn jest oficjalną nazwą firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company. LinkedIn i logo LinkedIn są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy LinkedIn.