'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAKRZEW

  W związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w
  dniu 21.02.2017 r. uprzejmie informuję:

  Ad. 1 Ogólna liczba wniosków otrzymanych w 2014 roku - 23 szt., w tym:
  - otrzymanych pocztą tradycyjną - 4 szt.
  - otrzymanych elektronicznie - 19 szt.
  Ad. 2 Ogólna liczba wniosków otrzymanych w 2015 roku - 29 szt., w tym:
  - otrzymanych pocztą tradycyjną - 7 szt.
  - otrzymanych elektronicznie - 22 szt.
  Ad. 3 Ogólna liczba wniosków otrzymanych w 2016 roku - 49 szt., w tym:
  - otrzymanych pocztą tradycyjną - 4 szt.
  - otrzymanych elektronicznie - 45 szt.
  Ad. 4 w załączniku
  Ad. 5 w załączniku
  Ad. 6 w załączniku

  Z poważaniem,
  Marta Podgórska
  Urząd Gminy Zakrzew