'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej CRWIP/1280/17 przez Warszawa

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu przesyłam skan pisma z dnia 3 marca 2017 r. znak GP-IP.1431.19.2017.KPU(2.KPU) wraz z załącznikami (tj. wyciąg z rejestru CRWIP za 2014 r., wyciąg z rejestru CRWIP za 2015 r.)w sprawie Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 r. (CRWIP/1280/17).

  Z poważaniem,

  ________________________________

  --
  Katarzyna Puchała
  Główny specjalista
  URZĄD M.ST. WARSZAWY
  Gabinet Prezydenta (GP)

  Wydział Informacji Publicznej

  ul. Senatorska 27, pokój 201, 00-099 Warszawa
  tel. +48224431091
  faks +48224439965
  KPuchala@um.warszawa.pl
  www.um.warszawa.pl
  [cid:Syrenka1.png]

  Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
  Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
  Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

 • CRWIP/1280/17 przez Warszawa

  Szanowni Państwo,
  W załączniku przesyłam pismo Gabinetu Prezydenta, z dnia 21 kwietnia 2017 r., znak: GP-IP.1431.19.2017.KPU(3.ABA) dotyczące Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej złożonego w zakresie pkt 6.
  Będę wdzięczna za potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

  --
  Alicja Babicz
  Główny specjalista
  URZĄD M.ST. WARSZAWY
  Gabinet Prezydenta (GP)

  Wydział Informacji Publicznej

  ul. Senatorska 27, pokój 201, 00-099 Warszawa
  tel. +48224431115
  faks +48224439965
  ababicz@um.warszawa.pl
  www.um.warszawa.pl
  [cid:Syrenka1.png]

  Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
  Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
  Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.